Načítavam

SEO blog - kategória Nástroje

Analýza kvality spätných odkazov

Analýza kvality spätných odkazov

Analýza kvality spätných odkazov vám pomôže definovať kvalitné spätné odkazy, ktoré smerujú na vaše sídlo. Ukáže vám, ktorý odkaz je kvalitný. Teda má relevanciu s vašim sídlom, dobrý PageRank a obsahuje kľúčové slová v anchor texte.

Rozbor kľúčových slov v spätných odkazoch

Rozbor kľúčových slov v spätných odkazoch

Kľúčové slová v spätných odkazoch patria medzi jedny z najkvalitnejších. Čím viac kľúčových slov máte v spätných odkazoch, tým lepšie pozície by ste mali na dané kľúčové slová dosahovať v Googli.

Rozbor kľúčových slov v názvoch zaindexovaných stránok

Rozbor kľúčových slov v názvoch zaindexovaných stránok

V samostatnom vyhodnotení udávame výskyt dôležitých kľúčových slov v title tagoch najvýznamnejších podstránok sídla.

Analýza multiplicitných názvov stránok

Analýza multiplicitných názvov stránok

Každá podstránka by mala mať vlastný unikátny tag title (tzn. mala by ním byť jednoznačne definovaná – rovnako ako by mala byť definovaná aj unikátnou URL adresou). V prípade existencie veľkého počtu podstránok majúcich duplicitný (rovnaký) title ide o SEO nedostatok s pomerne vysokou prioritou odstránenia.

Vyhľadávanosť kľúčových slov v Google.sk

Vyhľadávanosť kľúčových slov v Google.sk

Poznať vyhľadávanosť kľúčových slov je základný predpoklad pre rozhodovanie na čo optimalizovať (pomocou SEO). V praxi platí, že čím všeobecnejšia fráza, tým väčšia vyhľadávanosť, ale naopak tým menšia cielenosť. Treba mať na pamäti, že najväčší objem zo všetkých vyhľadávaní v Google tvoria troj-a-viac slovné frázy. Preto je dôležité zameriavať sa aj na long-tail...

Analýza pozícií sídla v Google.sk

Analýza pozícií sídla v Google.sk

Analyzujú sa pozície sídla vo výsledkoch vyhľadávania v Google.sk a Google.com. Vo väčšine prípadov je dôležitý údaj o pozícií v slovenskom Google, ale v špecifických prípadoch môže byť dôležitý údaj aj o pozíciách v Google.com (napríklad rôzne vyhľadávacie nástroje implementované priamo do webových prehliadačov ako Firefox či IE vyhľadávajú defaultne v Google.com).

Analýza konkurenčnosti kľúčových slov v Google.sk

Analýza konkurenčnosti kľúčových slov v Google.sk

Pod konkurenčnosťou kľúčových slov rozumieme koľko konkurenčných webových sídiel sa zobrazuje pri vyhľadaní daného kľúčového slova/frázy. Za dôležitý faktor pri vyhodnocovaní konkurenčnosti považujeme aj PageRank sídiel, ktoré sa zobrazia na popredných pozíciách.

Analýza kvality indexovaných stránok

Analýza kvality indexovaných stránok

Pod pojmom indexovaná stránka rozumieme takú stránku, ktorú Google môže zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania na nejaké kľúčové slovo. Stránky, ktoré Google nepozná (nie su zaindexované) sa prirodzene nebudú zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania na žiadne kľúčové slovo alebo frázu.

Zaregistrujte sa a získajte ešte viac!

Bezplatnou registráciou získate možnosť kedykoľvek sa vrátiť k predchádzajúcim analýzam a porovnať ich s novými výsledkami.

Naviac získate možnosť porovnávať kvalitu SEO optimalizácie vášho sídla s ktorýmkoľvek z vašich konkurentov.

Registrovať sa