Načítavam
SEO blog - kategória Nástroje

Analýza konkurenčnosti kľúčových slov v Google.sk

ANALYTICS.sk   |  2.3.2011

Pod konkurenčnosťou kľúčových slov rozumieme koľko konkurenčných webových sídiel sa zobrazuje pri vyhľadaní daného kľúčového slova/frázy. Za dôležitý faktor pri vyhodnocovaní konkurenčnosti považujeme aj PageRank sídiel, ktoré sa zobrazia na popredných pozíciách.

Report analýzy konkurenčnosti kľúčových slov vyhodnocuje

 • Počet konkurenčných sídiel, ktoré sa zobrazia pri vyhľadaní analyzovaného slova/frázy – ide o počet sídiel, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo kdekoľvek v texte stránky.
 • Počet konkurenčných sídiel, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo/frázu v title tagoch – Ide o počet sídiel, ktoré obsahujú kľúčové slovo priamo v názve stránky. Takéto stránky predstavujú z pohľadu konkurenčnosti v Google.sk významnejších konkurentov.
 • Počet konkurenčných sídiel, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo/frázu v URL – Ide o zoznam konkurentov majúcich kľúčové slovo priamo v URL. Ide taktiež o významnejších konkurentov.
 • Súčet Google Toolbar PageRanku prvých piatich konkurentov - Google Toolbar Pagerank hrá úlohu najmä pri vysoko konkurenčných kľúčových slovách. Preto ak je súčet PageRanku prvých piatich odkazov vysoký (povedzme vyšší ako 25), potom bude jednoznačne náročnejšie dosiahnuť tieto pozície.
 • Slovné vyhodnotenie konkurenčnosti kľúčových slov/fráz – každé kľúčové slovo alebo fráza dostane slovné hodnotenie na základe všetkých analyzovaných atribútov. Zoznam možných hodnotení (od najmenšej konkurenčnosti po najvyššiu):
  • minimálna konkurenčnosť
  • veľmi nízka konkurenčnosť
  • nízka konkurenčnosť
  • podpriemerná konkurenčnosť
  • priemerná konkurenčnosť
  • vyššia konkurenčnosť
  • vysoká konkurenčnosť
  • veľmi vysoká konkurenčnosť

  Tabuľka Analýzy konkurenčnosti kľúčových slov


Zaregistrujte sa a získajte ešte viac!

Bezplatnou registráciou získate možnosť kedykoľvek sa vrátiť k predchádzajúcim analýzam a porovnať ich s novými výsledkami.

Naviac získate možnosť porovnávať kvalitu SEO optimalizácie vášho sídla s ktorýmkoľvek z vašich konkurentov.

Registrovať sa