Načítavam
SEO blog - kategória Nástroje

Vyhľadávanosť kľúčových slov v Google.sk

ANALYTICS.sk   |  2.3.2011

Poznať vyhľadávanosť kľúčových slov je základný predpoklad pre rozhodovanie na čo optimalizovať (pomocou SEO). V praxi platí, že čím všeobecnejšia fráza, tým väčšia vyhľadávanosť, ale naopak tým menšia cielenosť. Treba mať na pamäti, že najväčší objem zo všetkých vyhľadávaní v Google tvoria troj-a-viac slovné frázy. Preto je dôležité zameriavať sa aj na long-tail a nevenovať všetku pozornosť len najvyhľadávanejším všeobecným kľúčovým slovám.

Report vyhľadávanosti kľúčových slov ponúka

  • Priemernú mesačnú vyhľadávanosť kľúčového slova/frázy vo voľnej zhode – na jej základe vieme odhadovať približnú veľkosť „long-tail-u“ okolo analyzovaného kľúčového slova.
  • Priemernú mesačnú vyhľadávanosť kľúčového slova/frázy vo frázovej zhode – na jej základe vieme odhadnúť približnú vyhľadávanosť všetkých kľúčových slov a fráz obsahujúcich aj zadané kľúčové slovo/frázu.
  • Priemernú mesačnú vyhľadávanosť kľúčového slova/frázy v presnej zhode – konkrétna vyhľadávanosť analyzovaného kľúčového slova/frázy.

Naviac uvádzame pre každý typ zhody dve hodnoty vyhľadávanosti. Vyhľadávanosť v Google.sk platnú pre slovenských užívateľov a celosvetovú vyhľadávanosť daného kľúčového slova (vo všetkých krajinách). Údaje o vyhľadávanosti sú skôr konzervatívne.

Tabuľka Vyhľadávanosti kľúčových slov v Google.sk
Zaregistrujte sa a získajte ešte viac!

Bezplatnou registráciou získate možnosť kedykoľvek sa vrátiť k predchádzajúcim analýzam a porovnať ich s novými výsledkami.

Naviac získate možnosť porovnávať kvalitu SEO optimalizácie vášho sídla s ktorýmkoľvek z vašich konkurentov.

Registrovať sa