Načítavam

SEO blog

Analýza konkurenčnosti kľúčových slov v Google.sk

Analýza konkurenčnosti kľúčových slov v Google.sk

Pod konkurenčnosťou kľúčových slov rozumieme koľko konkurenčných webových sídiel sa zobrazuje pri vyhľadaní daného kľúčového slova/frázy. Za dôležitý faktor pri vyhodnocovaní konkurenčnosti považujeme aj PageRank sídiel, ktoré sa zobrazia na popredných pozíciách.

Analýza kvality indexovaných stránok

Analýza kvality indexovaných stránok

Pod pojmom indexovaná stránka rozumieme takú stránku, ktorú Google môže zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania na nejaké kľúčové slovo. Stránky, ktoré Google nepozná (nie su zaindexované) sa prirodzene nebudú zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania na žiadne kľúčové slovo alebo frázu.

123
Zaregistrujte sa a získajte ešte viac!

Bezplatnou registráciou získate možnosť kedykoľvek sa vrátiť k predchádzajúcim analýzam a porovnať ich s novými výsledkami.

Naviac získate možnosť porovnávať kvalitu SEO optimalizácie vášho sídla s ktorýmkoľvek z vašich konkurentov.

Registrovať sa