Načítavam
SEO blog - kategória SEO

Presmerovania web stránky: 301 vs Canonical

Peter Kučerka  |  19.4.2011

Veľa ľudí sa pýta kedy presmerovať stránku pomocou presmerovania 301 a kedy pomocou parametru rel=canonical. V najbližších riadkoch sa pokúsime vysvetliť na čo slúži presmerovanie pomocou 301 a presmerovanie pomocou rel=canonical.

Presmerovanie 301

Presmerovanie 301 je trvalé presmerovanie URL adresy. Vyhľadávací robot vidí iba URL adresu, ktorá bola presmerovaná. Vďaka presmerovaniu 301 bude Google vedieť, že hľadaný obsah bol natrvalo premiestnený na novú URL adresu. Takže vyhľadávač v takomto prípade vyradí starú URL z indexu a nahradí ju novou. Presmerovanie 301 sa používa napríklad keď chcete presmerovať vašu doménu s WWW na bez WWW, alebo ak chcete úplne a natrvalo zmeniť URL adresu vášho webového sídla.

Parameter rel=canonical

Účelom kanonického URL tagu je povedať vyhľadávačom, že stránka je kópia inej stránky na tom istom sídle s inou URL adresou, a že všetky metriky vyhľadávačov by mali byť odovzdané / použité na kanonickú (pôvodnú) stránku. Mätúce? Ok. Pozrime sa na príklad.

Predpokladajme, že máte stránku online kvetinárstva, a máte produkt okrasné ruže. Tento produkt máte zaradený v dvoch kategóriách - Okrasné kry a Ruže (takže URL by vyzerali asi takto kvetinarstvo.sk/okrasne-kry/okrasne-ruze a kvetinarstvo.sk/ruze/okrasne-ruze). Keby ste to nechali tak ako to je, boli by ste penalizovaný vyhľadávačom za duplicitný obsah. Takýto problém sa dá opraviť pri vložení parametru rel=canonical do hlavičky duplicitnej stránky:

<link rel="canonical" href="http://www.kvetinarstvo.sk/okrasne-kry/okrasne-ruze" />

Tento parameter povie vyhľadávačom, že aktuálna stránka (v našom prípade kvetinarstvo.sk/ruze/okrasne-ruze) je kópia stránky kvetinarstvo.sk/okrasne-kry/okrasne-ruze a že všetky metriky, PageRank a poradia by mali aj naďalej aplikované iba na kvetinarstvo.sk/okrasne-kry/okrasne-ruze.

Aj napriek podobnosti medzi kanonickým URL tagom a presmerovaním 301, existujú rozdiely:

  • Na rozdiel od presmerovania 301, kanonický URL tag neprenáša traffic na pôvodné miesto
  • 301 funguje aj medzi rôznymi doménami, zatiaľ čo kanonický URL tag funguje iba v rovnakej doméne.


Zaregistrujte sa a získajte ešte viac!

Bezplatnou registráciou získate možnosť kedykoľvek sa vrátiť k predchádzajúcim analýzam a porovnať ich s novými výsledkami.

Naviac získate možnosť porovnávať kvalitu SEO optimalizácie vášho sídla s ktorýmkoľvek z vašich konkurentov.

Registrovať sa