Načítavam
SEO blog - kategória SEO

Čo je PageRank?

ANALYTICS.sk   |  19.4.2011

PageRank je nástroj pre hodnotenie dôležitosti webových stránok. Vyjadruje sa ním „dôležitosť“ každej stránky. Pagerank využíva štruktúru odkazov ako vzájomné „odporúčanie“ stránok. To znamená, že čím viac kvalitných stránok na vás odkazuje tým je váš pagerank vyšší. Odkazy sú však kvalitatívne rozdelené. Ak má odkazujúca stránka vysoký PageRank, jej odkaz má väčšiu váhu, ako odkaz zo stránky s nízkym PageRankom. Do hodnoty PageRanku sa zarátavajú aj odkazy smerujúce z vašej stránky.

Zisťovanie dôležitosti webstránky má veľký význam pre zoraďovanie webstránok vo výsledkoch vyhľadávania. PageRank nie je jediný faktor, ktorý sa na celkovom hodnotení webstránky podieľa, ale je veľmi dôležitý.

PageRank stránky sa nedá presne zistiť, je to desatinné číslo, ktoré je neverejné. Dá sa však zistiť jeho približná hodnota, ktorá sa nazýva Google Toolbar PageRank (GTPR). GTPR má hodnoty od 0 do 10.

GTPR sám o sebe nemá veľký význam. Ide skôr len o informáciu pre užívateľa. Ak však stránka dosiahne vyšší PageRank (viac ako 4), môžte ju napríklad predať za nemalú sumu, alebo ju ponúkať ako reklamný priestor.

Zvýšenie PageRanku?

Najdôležitejší faktor na zvýšenie PageRanku je počet kvalitných stránok (stránok s vysokým PageRankom) odkazujúcich na vašu stránku. Tento počet môžte zvyšovať napríklad manuálnym registrovaním do rôznych katalógov stránok. Pred registrovaním si však overte, či má daný katalóg PageRank aspoň 3. Ak nie, nemá registrácia veľký význam.

Ďalšou možnosťou je výmena odkazov medzi spriaznenými stránkami. Pri zvýšení PageRanku pomôže aj dobre optimalizovaný web. V súčasnosti však je trend optimalizovať web skôr pre užívateľa a nie pre vyhľadávač.


Zaregistrujte sa a získajte ešte viac!

Bezplatnou registráciou získate možnosť kedykoľvek sa vrátiť k predchádzajúcim analýzam a porovnať ich s novými výsledkami.

Naviac získate možnosť porovnávať kvalitu SEO optimalizácie vášho sídla s ktorýmkoľvek z vašich konkurentov.

Registrovať sa