Načítavam
SEO blog - kategória SEO

5 dôležitých otázok a odpovedí o PageRank-u

ANALYTICS.sk   |  19.4.2011

Jedna z najčastejších otázok, ktorú mi kladú ľudia prichádzajúci k nám do firmy je „Čo mám spraviť, aby mi stúpol Pagerank?“. Akosi sa totiž rozšírila hypotéza, že vyšší PageRank sa automaticky rovná výšším pozíciám v Google (nie je to tak – viď nižšie). PageRank sám o sebe je téma, na ktorú sa napísalo a povedalo už veľa poloprávd, takže stojí za to v jednom článku odpovedať na podstatné otázky ešte raz.

1. Čo je PageRank?

Definícií PageRank-u je veľa. Pod samotným názvom „PageRank“ si väčšina ľudí predstaví, že to je číslo od 0 do 10, ktorým je ohodnotená každá internetová stránka. To ale nie je skutočný PageRank.

Skutočný PageRank je algoritmus používaný spoločnosťou Google na vyhodnocovanie dôležitosti konkrétnej podstránky v množine vzájomne prepojených internetových stránok tvoriacich internet (viď obsah patentu v databáze US patentov). Každej podstránke priraďuje číselnú hodnotu, ktorá je jedným z mnohých faktorov ovplyvňujúcich poradie výsledkov vyhľadávania v Google.

Pod pojmom PageRank ale rozumieme aj číselnú hodnotu, ktorá bola pridelená konkrétnej stránke pomocou PageRank-ového algoritmu. Túto hodnotu vám ale neukáže žiaden tool, Google si ju striktne chráni. Vodítkom nám ale môže poslúžiť PageRank, ktorý ukazuje Google Toolbar a iné SEO tooly. O ňom si ale povieme o niečo nižšie.

Celá idea PageRanku vychádza z toho, že každý spätný odkaz je akoby hlas (alebo odporúčanie), ktoré smeruje na váš obsah. Pričom odporúčania (odkazy) zo stránok s vyšším PageRankom majú väčšiu váhu ako odporúčania (odkazy) zo stránok s nižším PageRankom.

2. Ako sa vypočítava PageRank?

Výpočet PageRanku je v zásade pomerne jednoduchý. Vplýva naň:

  • počet odkazujúcich stránok,
  • PageRank odkazujúcich stránok
  • a celkový počet odkazov na stránke z ktorej vedie spätný odkaz

Konkrétny vzorec na výpočet PageRanku stránky A (označený ako PR(A)) je nasledovný:

Kde:

  • B, C, D, ... sú stránky so spätným odkazom vedúcim na stránku A,
  • PR(B), PR(C), PR(D), ... sú PageRanky stránok so spätným odkazom vedúcim na stránku A
  • L(B), L(C), L(D), ... sú súčty všetkých odkazov zo stránok obsahujúcich spätný odkaz vedúci na stránku A
  • N je celkový počet internetových stránok
  • d je konštanta pravdepodobne rovná hodnote 0.85 (a ešte sa o nej zmienim)

Keďže sa do úvahy berie aj PageRank odkazujúcich stránok, môže sa stať, že ľubovolná stránka A s jediným spätným odkazom zo stránky s vysokým PageRankom bude mať vyšší PageRank ako stránka B, ktorá má veľa spätných odkazov, ale z podstránok s nižšími PageRankami.

Konštanta „d“ vo vzorci predstavuje pravdepodobnosť, že webový surfer skočí náhodne na akúkoľvek internetovú stránku namiesto toho, aby klikol na hypertextový odkaz. Záujemcov o podrobnejšie info by mohol zaujímať priamo patent 6,285,999, kde je výpočet PageRank-u pomerne vyčerpávajúco a podrobne opísaný.

3. Ako Pagerank ovplyvňuje výsledky vyhľadávania Google?

Povedzme si najprv zjednodušene, čo sa stane, keď cez Google-u vyhľadáme ľubovolnú kľúčovú frázu:

  1. Google najprv vyberie všetky stránky obsahujúce vyhľadanú frázu zo svojho indexu
  2. Následne na základe „masívnych“ algoritmov a množstva parametrov medzi ktorými je aj Pagerank vyhodnotí finálne pozície odkazov, ktoré uvidíte vo výsledkoch vyhľadávania (pre stránky s výsledkami vyhľadávania sa rozšírila skratka SERP – Search Engine Results Page)

Pagerank teda vstupuje do hry až v kroku 2. Ale keďže v tomto kroku Google používa aj hromadu ďalších parametrov a algoritmov, je jasné, že PageRank sám o sebe nezaručuje pre všetky vyhľadávané frázy vysoké pozície. Jednoznačne ale hrá dôležitú rolu pri vysoko konkurenčných kľúčových slovách a frázach.

4. Čo je PageRank, ktorý mi ukazujú SEO tooly?

Ide o PageRank udávaný nástrojom Google Toolbar. A je to práve tento „Google Toolbar Pagerank“ (zaužívaná skratka preň je GTPR) dosahuje hodnotu 0 až 10 a ukazujú ho všetky SEO tooly. Má však svoje slabiny. Za prvé nereflektuje verne skutočný PageRank (tak ako je vypočítavaný PageRank-ovým algoritmom spomenutým vyššie). Za druhé zobrazuje neaktuálne dáta. Konkrétna hodnota GTPR, ktorú Google Toolbar zobrazuje sa totiž aktualizuje približne raz za 3 až 6 mesiacov.

V praxi to znamená, že môžete tri mesiace robiť xyz krokov určených na zvýšenie PageRanku stránky (vytváranie spätných odkazov, manažovanie prerozdeľovania PageRanku na sídle pomocou interných odkazov, ...) a GTPR, na ktorý sa pozeráte nie a nie stúpnuť. V skutočnosti sa mohol skutočný PageRank pokojne zmeniť aj 10 krát.

Napriek popísaným nevýhodám, GTPR má niekoľko veľmi rozumných využití a má svoje miesto pri budovaní a vyhodnocovaní SEO. Ostatne, používame ho aj v našich SEO tooloch.

5. Na čo je dobrý Page Rank, ktorý ukazuje Google Toolbar (a ostatné SEO tooly)?

GPTR je užitočný pri vyhodnocovaní kvality SEO konkrétneho webu. Príliš nízky GTPR na indexovej stránke pri dlhšie existujúcich weboch môže indikovať, že na naň vedie maximálne pár spätných odkazov z katalógov. Treba ale brať do úvahy aj fakt, že slovenský internet je ešte stále minimálne optimalizovaný. Preto aj web s nízkym GTPR môže dosahovať dobré pozície v SERP.

Rovnako, pokiaľ má indexová stránka pomerne vysoký GPTR, ale hlavné kategórie už príliš nízky, alebo dokonca nulový, potom môže mať web zásadné nedostatky vo vnútornej štruktúre odkazov. Avšak pozor - pre novovzniknuté podstránky, alebo podstránky v hlboko štruktúre však môže byť GTPR nulový (alebo nepridelený) pomerne dlho – vzhľadom na neaktuálnosť tohto údaju.

Google Toolbar PageRank nám môže pomáhať aj pri určovaní konkurenčnosti kľúčových slov alebo fráz. To je ostatne dôvod prečo ho používame aj v našom toole na vyhodnotenie konkurenčnosti kľúčových slov.

Idea tkvie v tom, že hľadíme na PageRank prvých piatich konkurentov v SERP pri určovaní konkurenčnosti kľúčového slova. Pokiaľ je súčet PageRanku prvých piatich konkurentov napríklad rovný 25 (tzn. priemer je 5), tak môžeme pomerne s istotou povedať, že dosiahnuť prvú až piatu pozíciu nebude až také jednoduché. Respektíve vieme, že si nevystačíme s vyladením ON-Page SEO parametrov a pridaním sídla do päťdesiatich katalógov, ale že bude treba urobiť aj o niečo viac. (Poznámka: pri určovaní konkurencie v našom toole samozrejme berieme do úvahy aj iné faktory ako PageRank prvej päťky – viď špecifikáciu.)

Pri analýze podstránok, na ktoré chcete umiestniť spätný odkaz ale GTPR neberte za kľúčový parameter. Skôr sa zamerajte na relevanciu obsahu, fakt či je daná stránka vôbec zaindexovaná a pozície aké dosahuje na vaše kľúčové slová (a poprípade či celkový počet odkazov na danej stránke nepresahuje číslo 150).

Topic Sensitive PageRank

Je algoritmus, ktorý už Google pravdepodobne používa (jeho vynálezkyňu Taher. H. Haveliwala zamestnal Google v roku 2003). Otázkou je, aký má reálne vplyv na výsledky vyhľadávania. Ide o pomerne zaujmavú tému a preto by som sa Topic Sensitive PageRank-u rád venoval v samostatnom článku, ktorý sa dúfam objaví na Analytics.sk čoskoro. Pre nedočkavých zatiaľ aspoň uvádzam link na pôvodnú prácu Dr. Haveliwala.

Sumár

Nie je PageRank ako PageRank. Hodnotu PageRanku, ktorú ukazujú všetky SEO tooly (a ktorý dosahuje hodnotu 0 až 10) nie je skutočný PageRank. Ten si Google chráni. PageRank, ktorý vidíme sa označuje skratkou GTPR (Google Toolbar Page Rank). Je to údaj, ktorý má svoje slabiny – neaktuálnosť a nie je verným priblížením skutočného PageRanku. Napriek jeho slabinám nám ale môže poslúžiť pri vyhodnocovaní kvality SEO ľubovolného webového sídla a pri vyhodnocovaní konkurenčnosti kľúčových slov.


Zaregistrujte sa a získajte ešte viac!

Bezplatnou registráciou získate možnosť kedykoľvek sa vrátiť k predchádzajúcim analýzam a porovnať ich s novými výsledkami.

Naviac získate možnosť porovnávať kvalitu SEO optimalizácie vášho sídla s ktorýmkoľvek z vašich konkurentov.

Registrovať sa