Načítavam
SEO blog - kategória SEO

Efektivita optimalizácie na long tail frázy

ANALYTICS.sk   |  23.9.2011

Long tail“ je v SEO zaužívaný pojem, ktorým označujeme viac-slovné frázy, ktoré užívatelia vyhľadávajú v Google a podobných full-textových vyhľadávačoch. Ide o frázy, ktoré vyhľadá mesačne len málo užívateľov, ale na druhú stranu je takýchto fráz neskutočne veľa.

"55% všetkých vyhľadávaných fráz v Google tvoria 3 a viac slovné frázy"
(Baris Gultekin - Product Management Director at Google, október 2010)

Mnoho sídiel a spoločností pri správe PPC kampaní a optimalizáciii pre vyhľadávače long tail jednoducho ignoruje. Odôvodňujú to tým, že nemá zmysel snažiť sa optimalizovať web alebo viesť PPC reklamu na mnohoslovné frázy, ktoré vyhľadáva iba málo užívateľov. V skutočnosti je long tail zlatou baňou na získavanie konverzií. Nízka mesačná vyhľadávanosť jednotlivých long tail fráz je totiž kompenzovaná ich celkovým počtom.

Vizualizácia long tail-u

Vizualizácia long tail fráz

Vyhľadávané frázy môžeme rozdeliť do dvoch kategórií:

1. Všeobecné frázy – sú frázy zložené z jedného až troch slov ako napríklad „notebooky“, „notebooky lenovo“, alebo „notebooky pre študentov“. Dosahujú vysokú vyhľadávanosť, ale celkový počet takýchto fráz je pomerne malý.

2. Konkrétnejšie frázy (long tail) – sú viac slovné frázy, ktorými užívateľ konkrétnejšie špecifikuje, čo vyhľadáva. Môže ísť o vyhľadávania konkrétnych produktov ako „Lenovo ThinPad Edge E120“, ale patria sem aj frázy ako „predajňa notebookov lenovo v bratislave“ a podobné. Užívatelia vyhľadávajúci konkrétny produkt, alebo veľmi konkrétnu frázu majú väčší sklon ku konverzii.

Metodika vyhodnotenia efektivity long tail fráz

Aby sme mohli ukázať a kvantifikovať efektivitu budovania SEO na long-tail, zostavili sme štatistické porovnanie konverzného pomeru a odchodovosti (bounce rate) vyhľadávaných fráz podľa počtu slov, z ktorých sa tieto frázy skladajú.

Zvolili sme vzorku desiatich e-shopov. Vo vzorke máme zastúpené e-shopy rôznych veľkostí (so stovkami až desaťtisícami položiek v ponuke) a s rôznym sortimentom produktov.

Pre každý z e-shopov sme zozbierali štatistiky pre všetky vyhľadané frázy, cez ktoré im prichádzala za posledné tri mesiace návštevnosť. Tie sme následne roztriedili podľa počtu slov a pred finálnym spracovaním sme z nich odstránili vyhľadávania brandových fráz.

Poznámka: brandové frázy sú frázy obsahujúcej názov alebo url adresu e-shopu. Po ich vyhľadaní sa odkaz na dané sídlo zobrazí takmer vždy na popredných pozíciách. Užívatelia vyhľadávajúci brandové frázy majú súčasne vysokú pravdepodobnosť konverzie (čo je prirodzené, keďže títo návštevníci hľadajú konkrétne sídlo, na ktorom chcú nakúpiť). Z týchto dôvodov by nám brandové frázy skreslovali štatistiky a preto boli odstránené.

Štatistické prehľady

Prehľad odchodovosti podľa počtu slov, z ktorých sa skladá vyhľadaná fráza

Prehľad konverzného pomeru podľa počtu slov, z ktorých sa skladá vyhľadaná fráza

Na základe výstupov si môžeme spraviť jasný obraz o efektivite long tailu. Kým priemerný konverzný pomer eshopov z našej vzorky pre jedno až troj slovné frázy je 0,88%, priemerný konverzný pomer štvor a viac slovných fráz je až 1,30%. Pri vysokej návštevnosti to predstavuje značný rozdiel v počte konverzií.

Keď k tomu pridáme fakt, že celkový počet vyhľadávaní long tail fráz je značne väčší ako počet vyhľadaní všeobecných fráz, ukazuje sa nám skutočný potenciál optimalizácie na long tail.

Vyššie hodnoty odchodovosti (bounce rate) long tail fráz sú spôsobené tým, že odkaz vo výsledkoch vyhľadávaní nevedie na indexovú stránku, ale priamo na podstránku vyhľadávaného produktu, resp. nejakú konkrétnu podstránku hlbšie v štruktúre sídla. Pre informácie, ktoré užívatelia vyhľadali sa teda nemusia preklikávať od indexovej stránky ale prejdú k nej hneď. Títo užívatelia sú preto uspokojení (alebo neuspokojení) už po videní jednej stránky.

Conclusions

  • Vyhľadávania všeobecných fráz dosahujú nižšiu odchodovosť (bounce rate) ale aj nižšie konverzné pomery. Naopak, návštevníci vyhľadávajúci päť a viac slovné frázy majú vysoký sklon k nákupu, čo potvrdzujú konverzné pomery takýchto fráz.
  • Optimalizáciou na čo najväčší long-tail môžete získať v mnohých prípadoch viac ako sústredením sa na niekoľko málo všeobecných ale vysoko vyhľadávaných kľúčových slov. Long tail môžu tvoriť až tisíce konkrétnych fráz. Netvrdíme, že by ste nemali budovať SEO aj na všeobecné frázy, ale určite zamerajte svoju pozornosť aj na konkrétnejšie viac slovné frázy.
  • Rovnako pri PPC reklame sa popri všeobecných slovách sústreďte aj na long tail. Znížite tým priemernú cenu za preklik (resp. cenu za získanie konverzie – ak máte nastavené zaznamenávanie konverzií), pretože mnoho konkurentov inzeruje výlučne na všeobecné kľúčové slová a na konkrétnejšie viac slovné frázy nie je taká konkurencia.

Pokiaľ chcete podchytiť čo najviac long tail fráz spojených s vašimi produktami alebo službami, jednou z možností je aj využitie šlužby AdBOOST. Tá umožňuje inzerovať cez Google Adwords na takmer neobmedzený počet konkrétnych produktov. Keďže takéto vyhľadávania spadajú do long-tailu, kampane vedené cez AdBOOST dosahujú výborné výsledky.

Na záver ešte jedna dobrá rada: majte sa na pozore, pokiaľ vám nejaká „SEO“ firma ponúkne optimalizáciu na niekoľko málo vybraných všeobecných kľúčových slov s vysokou vyhľadávanosťou . Určite sa ich spýtajte „A čo long-tail?“


Zaregistrujte sa a získajte ešte viac!

Bezplatnou registráciou získate možnosť kedykoľvek sa vrátiť k predchádzajúcim analýzam a porovnať ich s novými výsledkami.

Naviac získate možnosť porovnávať kvalitu SEO optimalizácie vášho sídla s ktorýmkoľvek z vašich konkurentov.

Registrovať sa