Načítavam
SEO blog - kategória SEO

Ako zistiť, či je webové sídlo penalizované?

ANALYTICS.sk   |  22.6.2012

Všimli ste si náhly pokles organickej návštevnosti z Google alebo ste v priebehu krátkeho času stratili veľký počet pozícií vo výsledkoch vyhľadávania? V takom prípade je možné, že vaše sídlo dostalo postih od Google, alebo je v horšom prípade úplne banované.

Po posledných zmenách vyhľadávacích algoritmov (najmä Panda a jej updaty a Penguin) začal Google vo veľkom brojiť proti nekvalitnému obsahu (od oznámenia prvej Pandy ho definuje pod termínom „shallow content“, resp. „low quality content“) a proti neprirodzeným spätným odkazom (veľký počet odkazov s rovnakým anchor textom, platené spätné odkazy, atď.). Tieto zmeny postihli mnoho sídiel a preto neuškodí, keď si povieme, ako si môžete overiť, či nepostihli aj vaše sídlo.

Rozdiel medzi úplným banom a penalizáciou sídla

Úplné vybanovanie znamená, že vaše sídlo sa vôbec alebo takmer vôbec nebude zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania. Tzn. nejde len o pokles pozícií, ale o odstránenie sídla z indexu vyhľadávača Google.

Penalizácia spôsobuje pokles pozícií na značný počet kľúčových slov. Pokiaľ napríklad Google vyhodnotí, že na vašom sídle je XYZ stránok s málo kvalitným obsahom, ale na ostatných stránkach je obsah kvalitný, tak hlavný postih sa bude vzťahovať iba na nekvalitné stránky. Pokiaľ je podiel nekvalitných stránok vysoký, môže sa postihovať celé sídlo. Samotných dôvodov, prečo vás môže Google penalizovať, je samozrejme mnoho.

Hlavné indikátory penalizácie sídla

Už sme ich spomenuli vyššie v článku. Penalizáciu si najskôr všimnete na základe náhleho a dlhodobého poklesu návštevnosti z organického vyhľadávania Google a na základe náhleho poklesu kľúčových slov vo výsledkoch vyhľadávania (zistíte napríklad cez Webmasters Tools).

1. Pokles organickej návštevnosti z Google

V Google Analytics sa treba pozrieť na prehľad organickej návštevnosti z vyhľadávačov (viď screen nižšie). Porovnávajte pritom dlhodobejší vývoj návštevnosti. Pokiaľ ste to doteraz nerobili vôbec, pozrite si históriu aj rok a viac dozadu. Od apríla 2011 totiž Google ohlásil hneď niekoľko zásadných updatov algoritmov, ktoré zásadne ovplyvnili mnoho sídiel.

Výrazný pokles návštevnosti indikuje, že vás niektorý z nich zasiahol.

Obrázok: Prehľad návštevnosti z organických vyhľadávaní cez Google Analytics

Prehľad návštevnosti z organických vyhľadávaní cez Google Analytics

Samostatne sa pozrite na štatistiky návštevnosti z organických vyhľadávačov aj po odstránení brandových vyhľadávaní z prehľadov. Pri čiastočnej penalizácii totiž väčšinou nebývajú pozície na brandové vyhľadávania zásadnejšie ovplyvnené. Odstrániť brandové vyhľadávania môžete pomocou filtrovania s použitím regulárnych výrazov – viď obrázok nižšie.

Obrázok: Odstránenie brandových vyhľadávaní v Google Analytics

Odstránenie brandových vyhľadávaní v Google Analytics

Poznámka: Možno ste si všimli, že na Analytics.sk nám najviac návštev prichádza z kľúčového slova (not provided). V skutočnosti ale nejde o kľúčové slovo ale o vypečené znehodnocovanie reportov, ktoré má na svedomí priamo Google. Viac si o tom môžete prečítať v článku na blogu RIESENIA.com.

2. Náhly pokles pozícií

Zásadne odporúčame pravidelne kontrolovať pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Hromadne ich najlepšie viete vyhodnotiť pomocou Google Webmasters Tools. Aktuálne pozície viete porovnávať s historickými a viete si ich aj pohodlne filtrovať. Prehľady z Webmasters Tools dokonca  viete dostať aj do Google Analytics, čo ešte o niečo uľahčí prácu pri pravidelnej kontrole.

Obrázok: Importovaný prehľad pozícií z Webmasters Tools v Google Analytics

Importovaný prehľad pozícií z Webmasters Tools v Google Analytics

Do Webmasters Tools je dobré pozerať pravidelne nielen kvôli kontrole pozícií. V prípade, že Google zaznamená napríklad vysoký počet neprirodzených odkazov (čo môže byť dôvodom penalizácie), upozorní vás na to práve v rozhraní Webmasters Tools. Reportuje aj mnoho ďalších nedostatkov, ktoré môžu spôsobovať galibu v pozíciách.

Ale pozor! Webmasters Tools vás neupozorní na všetky nedostatky, ktoré môžu viesť k penalizácií – napríklad na vysoký výskyt stránok s nekvalitným obsahom, alebo množstvo agregovaného obsahu (ktorý sa nachádza na množstve ďalších sídiel).

3. Pri vyhľadaní site:mojesidlo.sk sa nezobrazí žiaden výsledok

Pokiaľ zadáte do vyhľadávača Google doménu vášho sídla s použitím parametra site: (napríklad v prípade ANALYTICS.sk zadávame site:analytics.sk) a Google nezobrazí žiaden výsledok, máte vážny problém. To totiž indikuje ten najhorší variant - sídlo je úplne odstránené z indexu Google. Totálny ban.

Obrázok: Žiaden výsledok pri vyhľadaní domény s parametrom site: znamená, že buď dané sídlo vôbec neexistuje, alebo je banované

Žiaden výsledok pri vyhľadaní domény s parametrom site: znamená, že buď dané sídlo vôbec neexistuje, alebo je bannované

4. Po zadaní brandovej frázy sa sídlo nezobrazí na prvej stránke výsledkov

Pokiaľ vyhľadáte konkrétnu brandovú frázu, na ktorú očakávate, že sa sídlo musí zobraziť vysoko (v prípade ANALYTICS.sk by takouto frázou mohla byť „SEO nástroje Analytics“) a napriek tomu sídlo nevidíte vo výsledkoch, ide s najväčšou pravdepodobnosťou o znak penalizácie.

Aby ste sa presvedčili, či ide naozaj o penalizáciu, nechajte v Google vyhľadať aj priamo URL domény (napr. „analytics.sk“). Ak sídlo v tomto prípade zobrazí vo výsledkoch aj napriek tomu, že sa nezobrazilo pri vyhľadaní silnej brandovej frázy, potom ide takmer určite o penalizáciu (pretože sídlo je síce indexované, ale nezobrazuje sa ani na očividne brandové frázy na dobrých pozíciách).

Slovo na záver

Zistiť, či je vaše sídlo penalizované, nie je náročné. Vyššie popísané štyry metódy takmer jednoznačne ukážu, ako na tom ste. To čo je tažšie, je následne zistiť, prečo je sídlo penalizované. V prípadoch penalizácie je dobré začať:

  • s podrobným prehľadom nedostatkov a problémov, ktoré indikuje Google Webmasters Tools a všetky odstrániť.
  • Poctivo si prejsť Google quality guidelines, aby ste sa ubezpečili, že ich spĺňate vo všetkých bodoch. Ak nie, tak vykonajte potrebné zmeny. Zamyslite sa najmä nad kvalitou a originalitou vášho obsahu a nad kvalitou spätných odkazov (Mám veľa platených odkazov? Odkazujem na linkové farmy alebo postihované sídla? Mám extrémny počet neprirodzených odkazov s jednotným anchor textom?...).
  • Až dáte všetko do poriadku, potom môžete cez Webmasters Tools podať žiadosť o znovuprehodnotenie sídla (ale nečakajte nápravu zo dňa na deň).

No a to je všetko. Pokiaľ máte skúsenosti s penalizáciou a jej odstránením, alebo poznáte ďalšie triky a fígle, ako ju odhaliť, podeľte sa o ne v diskusií. Potešíme sa každému príspevku :D


Zaregistrujte sa a získajte ešte viac!

Bezplatnou registráciou získate možnosť kedykoľvek sa vrátiť k predchádzajúcim analýzam a porovnať ich s novými výsledkami.

Naviac získate možnosť porovnávať kvalitu SEO optimalizácie vášho sídla s ktorýmkoľvek z vašich konkurentov.

Registrovať sa