Načítavam
SEO blog - kategória Webová analytika

Využitie udalostí (eventov) v Google Analytics

ANALYTICS.sk   |  12.7.2011

Eventy (alebo udalosti) v Google Analytics majú podobný účel ako majú ciele (Goals). Môžete vďaka nim zaznamenávať dôležité užívateľské akcie. Napríklad stiahnutie produktového dokumentu, prehratie konkrétneho videa, alebo akúkoľvek inú akciu, ktorú užívateľ môže vykonať.

Využitie Eventov v Google Analytics

Aký je rozdiel medzi cieľmi (goals) a udalosťami (events) v Google Analytics?

Oba majú svoje výhody a nevýhody. Rýchly prehľad predstavuje tabuľka nižšie:

Výhody udalostí Nevýhody udalostí
Umožňujú zaznamenať akúkoľvek užívateľskú akciu. Ak má udalosť priradenú finančnú hodnotu, táto sa nezobrazí v e-commerce štatistikách. Finančná hodnota môže byť vyjadrená iba celým číslom (2€ - áno; 2.25€ - nie)
Štruktúra udalostí v Google Analytics umožňuje zaznamenávať aj podrobné informácie o udalostiach (ak je napríklad udalosťou stiahnutie dokumentu, tak si viete pozrieť, ktorý konkrétny dokument bol stiahnutý a z ktorej stránky sídla) Neumožňuje tvoriť „funnely“ ako je tomu pri cieľoch
Udalostiam viete priradiť jeden celočíselný atribút podľa typu udalosti. Ak je napríklad udalosťou prezretie videa, tak si môžete zaznamenať v ktorej minúte užívateľ video prestal pozerať.
Zaznamenanie udalosti sa môže zavolať kedykoľvek (onclick, onload, onchange,...)

Update 29.4.2012: Google reagoval na nedostatky eventov a pridal fantastickú možnosť nastaviť si ľubovolný event ako goal (cieľ). Tým odpadajú problémy s e-commerce reportami. Má to síce trhlinku - finančná hodnota eventu stále môže byť iba celočíselná, takže aj cieľ, ktorý z nej vznikne bude mať len celočíselnú hodnotu. Tá sa ale korektne započítava do e-commerce reportov. Z cieľov, ktoré sú vytvorené na základe eventov sa naďalej nedajú robiť funnely, ale celkom obstojne to vynahrádza report "Opačná cesta k cieľu", alebo "Reverse goal path" (pokiaľ používate GA v angličtne).

Jednoducho povedané, eventy sú oveľa flexibilnejšie. A to v tom zmysle, že môžete zaznamenávať naozaj čokoľvek. Kdežto cieľom môže byť iba videnie konkrétnej stránky, dosiahnutie istej dĺžky návštevy alebo počtu videných stránok.

Na druhú stranu, eventom sa dá priradiť iba celočíselný atribút (napr. počet minút z videa, ktoré užívateľ videl). Ak tento atribút využijete na uchovanie finančnej hodnoty udalosti, tak sa neprejaví v e-commerce štatistikách.

Načo sa používajú eventy?

Keď potrebujete zaznamenať konkrétnu užívateľskú akciu, ktorá nemá jednoznačne zadefinovanú e-commerce hodnotu. Alebo akciu, ktorú by sme dokázali pomocou cieľov zaznamenať iba pri nadbytočnom vytváraní virtuálnych URL pomocou funkcie _trackPageview (na to k čomu slúži _trackPageview a kedy sa používa sa budeme venovať v niektorom z ďalších článkov).

  • spustenie videa / zastavenie videa
  • využitie filtrovania produktov
  • Stiahnutie dokumentu
  • zaznamenávanie preklikov z konkrétnych odkazov smerujúcich von z vášho sídla
  • prihlásenie užívateľa / registrácia užívateľa
  • hlasovanie v ankete
  • zmena spôsobu zoraďovania produktov
  • výber produktu na porovnanie s inými produktami
  • zaznamenávanie interakcií užívateľa s ďalšími funkčnými prvkami sídla

Na ANALYTICS.sk napríklad pomocou eventov meriame okrem iných aj každé vypracovanie nového auditu, alebo vytvorenie nového monitoringu. Vieme tak povedať, z ktorých zdrojov návštevnosti nám chodí najviac užívateľov, ktorí naozaj aj vyskúšajú a potom používajú naše tooly (a mnoho ďalších užitočných výstupov).

Implementácia eventov a slovo na záver

Začať používať eventy môžete prakticky hneď. Ich implementácia je pomerne jednoduchá, konkrétny postup implementácie, ako aj bližšie informácie k štruktúre udalostí nájdete na code.google.com v článku Event Tracking Guide. Skutočne nejde o žiadnu vedu, takže smelo do toho!

Osobne mám eventy veľmi rád, pretože vďaka ich nasadeniu sa často ukáže, aké užívateľské akcie naozaj prispievajú k tomu, aby bol návštevník náchylnejší na nákup/konverziu. Preto neváhajte a skúste aj vy zaznamenávať všetko čo vaši návštevníci na sídle vykonávajú. Závery, ktoré budete môcť následne vyvodzovať bývajú veľmi užitočné.


Zaregistrujte sa a získajte ešte viac!

Bezplatnou registráciou získate možnosť kedykoľvek sa vrátiť k predchádzajúcim analýzam a porovnať ich s novými výsledkami.

Naviac získate možnosť porovnávať kvalitu SEO optimalizácie vášho sídla s ktorýmkoľvek z vašich konkurentov.

Registrovať sa