Načítavam
SEO blog - kategória Webová analytika

Prečo mi AdWords a Analytics ukazujú iné výsledky v počte konverzií kampaní?

ANALYTICS.sk   |  2.8.2011

Otázka, ktorú si asi kladie viacero analytikov a marketérov, ale aj majiteľov e-shopov, ktorí AdWords používajú. Ak chcete krátku a jednoduchú odpoveď, tu je: Google AdWords aj Google Analytics trackujú mierne odlišné dáta mierne odlišným spôsobom. Ak vás táto odpoveď neuspokojila, pokračujte v čítaní.

V tabuľke nižšie nájdete sumarizáciu príčin a rozdielov, v článku pod tabuľkou viac informácií o každej z nich.

  Google AdWords Google Analytics
Platnosť cookies 30 dní 6 mesiacov
Typ cookies 3rd party cookies 1st party cookies
Zdroj konverzie Vždy AdWords Zdroj návštevy počas ktorej bola vykonaná konverzia
Počet konverzií One-per-click aj many-per-click Len one-per click
Kliky vs. návštevy Konverzie sa vzťahujú na kliky Konverzie sa vzťahujú na návštevy
Poradie trackovacích kódov Čítajte nižšie  

Platnosť Cookies

Konverzia sa v Google AdWords aj Analytics priraďuje na základe uložených cookies.  Tieto cookies sú v oboch prípadoch odlišné.  Rozdielna je napríklad platnosť cookies. Platnosť AdWords cookies je 30 dní, zatiaľ čo Analytics cookies (_utmz) majú platnosť  6 mesiacov.

Povedzme, že zákazník klikne na reklamný odkaz, navštívi sídlo a nenakúpi - nič sa nestane. Približne mesiac rozmýšľa a sídlo navštívi (použitím záložky)  o povedzme 35 dní opäť a nakúpi. AdWords cookies už nie sú platné a konverzia sa v AdWords nezaznamená. Naopak v Analytics sú cookies platné a Analytics takúto konverziu pripíše konkrétnej kampani z ktorej užívateľ prišiel.

Typ cookies

Rozdielny je aj typ cookies. Analytics používa 1st party cookies  a AdWords 3rd party cookies. 3rd party cookies sú považované za menej dôveryhodné a môžu byť blokované prehliadačmi alebo niektorými softvérmi. Preto je možné, že AdWords kvôli blokovaným cookies nezaznamená niektoré konverzie, ktoré je Google Analytics schopný zaznamenať.

Zdroj konverzie

Zdroje konverziíUžívateľ  môže na sídlo prísť niekoľko krát, kým uskutoční konverziu, pričom návštevy jedného zákazníka môžu prichádzať z rôznych zdrojov (kampaň, vyhľadávače, newslettery, spätné odkazy...). Google Analytics vždy konverziu pripíše poslednému zdroju – teda zdroju návštevy, počas ktorej bola uskutočnená konverzia (výnimkou je direct traffic). AdWords zaznamená každú konverziu uskutočnenú do 30 dní od kliknutia na reklamný odkaz, bez ohľadu na zdroj návštevy počas ktorej bola konverzia uskutočnená.

Uvedieme si príklad. Užívateľ klikne na reklamný odkaz v AdWords, príde na stránku, nenakúpi, ale zapíše sa do newslettera. O týždeň e-shop pošle newsletter s akciovými produktami, užívateľa zaujmú, príde na stránku a nakúpi.

Pre Analytics bol posledný zdroj návštevy newsletter a teda konverziu pripíše newsletteru. AdWords si pripíše konverziu uskutočnenú týždeň po kliknutí na reklamný odkaz. Posledný zdroj návštevy do úvahy neberie (ani nemá ako).

Práve tento prípad je pravdepodobne najčastejším strojcom rozdielov medzi Google AdWords a Google Analytics

Konverzie one-per-click vs. many-per-click

Analytics zaznamená vždy len 1 konverziu na 1 klik. AdWords po 1 kliku zaznamená aj viac konverzií (v AdWords rozhraní si dokážete nastaviť, či chcete sledovať konverzie one-per-click alebo many-per-click, príp. aj oboje).

Opäť si to môžeme ukázať na príklade (v AdWords sledujeme konverzie many-per-click). Ak užívateľ po kliku na reklamný odkaz nakúpi napr. mobil a týžden na to sa rozhodne kúpiť aj nabíjačku do auta a obal (teda uskutoční celkovo 2 transakcie), Analytics kampani pripíše 1 transakciu, zatiaľčo v AdWords môžete vidieť obe konverzie.

Kliky vs. návštevy

Navstevy vs KlikyRozdiel v štatistikách môže byť spôsobený aj tým, že konverzie sa v AdWords vzťahujú na kliky a transakcie v Analytics na návštevy. Štandardne sa nie všetky kliky premenia na návštevy (príčin môže byť mnoho, ale o tom inokedy). Ak konverziu prinesie práve klik, ktorý sa nepremenil na návštevu, môže nastať rozdiel v štatistikách.

Povedzme, že užívateľ klikol na platený odkaz v Google. Vyskytli sa problémy s internetom, stránka sa mu nenačítala. Užívateľ reštartoval router a následne adresu stránky zadal priamo do prehliadača. Stránku si prezrel, uskutočnil konverziu. Analytics bral ako zdroj konverzie „direct traffic“ (návšteva z AdWords totiž nenastala), AdWords zatrackuje konverziu , keďže nasledovala po kliku na reklamný odkaz.

Poradie scriptov na „Thank you“ stránke

Rozdiel v zaznamenaní konverzií môže byť spôsobený aj poradím v akom sú v zdrojovom kóde implementované scripty pre „AdWords conversion tracker“ a „Analytics e-commerce“.

Ak máte nedočkavých užívateľov, ktorí nepočkajú na korektné načítanie celej stránky, je možné, že ju opustia skôr ako sa spustia oba scipty. Teda je možné, že prvý konverziu zaznamená a druhý nie. Ide o pomerne málo pravdepodobný scenár, ale malé rozdiely spôsobiť môže.

So what?

Vidíme, že príčin nezrovnalostí medzi konverziami v Google AdWords a Analytics môže byť mnoho, veľmi pravdepodobne ešte o niekoľko viac než je tu spomenuté. Nástroje uvádzajú rozličné dáta, navyše ani jeden z nich nedokáže zaznamenať jemu prislúchajúce dáta stopercentne. Čo teda s rozličnými dátami z dvoch nepresných nástrojov? Tejto otázke sa budeme venovať už čoskoro.

Update 12.8.2012:Nezrovnalosti (a často aj zásadné) sa objavujú aj pri porovnávaní počtu preklikov z rôznych PPC systémov (Facebook PPC reklamy, Etarget, porovnávače cien,...) s počtom návštev, ktoré ukazuje Google Analytics. Pokiaľ vás zaújma čo tieto nepresnosti spôsobuje prečítajte si článok Prečo nesedia počty návštev s počtom preklikov.


Zaregistrujte sa a získajte ešte viac!

Bezplatnou registráciou získate možnosť kedykoľvek sa vrátiť k predchádzajúcim analýzam a porovnať ich s novými výsledkami.

Naviac získate možnosť porovnávať kvalitu SEO optimalizácie vášho sídla s ktorýmkoľvek z vašich konkurentov.

Registrovať sa