Načítavam
SEO blog - kategória Webová analytika

Spoznávame muchy Google Analytics – prečo nesedia počty návštev s počtom preklikov

ANALYTICS.sk   |  6.8.2012

Spoznávame muchy Google AnalyticsGoogle Analytics je s určitosťou najpoužívanejší nástroj na vyhodnocovanie štatistických dát webových sídiel. Lenže jeho spôsob spracovania niektorých najzákladnejších metrík je poriadne „vypečený“. Stačí napríklad, keď si porovnáte počet preklikov v Google Adwords a porovnáte ho s počtom návštev z kampaní v Google Analytics. Dopredu sa stavím, že nebudú zhodné.

A značné rozdiely vychádzajú na povrch aj pri porovnávaní dát s inými PPC systémami (Etarget, Facebook, rôzne affiliate systémy). A často ide aj viac ako o 30% rozdiel. Nad tým sa už nedá len tak mávnuť rukou.

Ale poďme pekne postupne. Povedzme si najprv, ako Google vyhodnocuje pre nás kľúčovú metriku a to návštevy (visits). Neskôr sa na ne budeme odvolávať.

Ako Google Analytics vyhodnocuje počet návštev?

Myslím, že všetci intuitívne predpokladáme, že metrika návštevy (visits) ukazuje, koľkokrát (za zvolené časové obdobie) prišli návštevníci na naše sídlo. To je pravda, ale je v tom háčik – keď sa pozrieme na definície jednotlivých metrík v Analytics help centre, dočítame sa o metrike návštevy nasledovné:

„Určuje, koľkokrát boli vaši návštevníci na vašich stránkach (jedinečné relácie spustené všetkými vašimi návštevníkmi). Ak je používateľ na vašich stránkach neaktívny viac ako 30 minút, každá ďalšia aktivita sa priradí novej relácii. Používatelia, ktorí opustia vašu stránku, ale vrátia sa do 30 minút, budú započítaní ako časť pôvodnej relácie.“

Takže v definícii hrá rolu aj relácia, ktorá v tomto prípade predstavuje niečo ako „platnosť návštevy“ (laický prostý výklad, páni programátori snáď odpustia). Dĺžka platnosti relácie je 30 minút.

A čo to v praxi znamená? Predstavme si nasledovnú situáciu: návštevník sa dostane na sídlo cez zdroj A (napríklad môže ísť o spätný odkaz na nejakom sídle), niečo si popozerá a potom sídlo opustí. Za 10 minút sa na sídlo vráti, ale tentoraz zo zdroja B (napríklad cez odkaz na Facebooku). A výsledok? V Google Analytics uvidíte miesto dvoch návštev a dvoch zdrojov návštevnosti iba jednu návštevu zo zdroja A (lebo 30 minútová relácia od prvej návštevy pri návšteve zo zdroja B ešte nevypršala).

A teraz druhý príklad: Návštevník prišiel na sídlo zo zdroja A (napr. spätný odkaz na nejakom sídle), niečo si popozeral a potom musel náhle odísť od počítača (ale stránku si nechal otvorenú). Po 30-tich minútach sa k počítaču vrátil a pokračoval v návšteve. A čo na to Google Analytics? Namiesto jednej návštevy zo zdroja A, ukáže dve návštevy – jednu zo zroja A a jednu cez „direct traffic“ – pretože druhá relácia začala akoby priamym zadaním URL adresy (poznámka - druhá návšteva nemusí byť nutne priradená k direct traffic. Záleží od toho, či bol odkaz na predchádzajúcom zdroji A otagovaný parametrom utm_campaign - povieme si o tom nižšie).

Lenže OMG, WTF!??!! Takto predsa strácame cenné dáta o efektivite rôznych zdrojov návštevnosti! A to značne prispieva k nezrovnalostiam pri porovnávaní počtu preklikov z rôznych zdrojov návštevnosti (často platených) a počtu návštev, ktoré Analytics pre dané zdroje ukazuje.

Prečo je  počet návštev v Google Analytics MENŠÍ než počet preklikov, ktoré ukazujú PPC systémy?

Pri správe PPC kampaní cez Facebook alebo Etarget a reportovaní výsledkov klientovi sa nám často stáva, že reportujeme xyz preklikov (za ktoré klient platí), ale len zyx návštev v Google Analytics. A pokiaľ je počet preklikov o 30% väčší ako počet návštev (a to je ešte dobré, videl som aj viac ako 50% rozdiely), tak začínajú nepríjemné otázky. Najčastejšie „A neoj.b..a nás ten Facebook?“

Je jasné, že Facebook, Etarget, ani iné systémy si nemôžu dovoliť klamať a zavádzať. Facebook (a Etarget a pod.) reportujú reálny počet preklikov – tzn. dotazov na ich servery. Lenže Google Analytics neukazuje reálny počet návštev (lebo ona nešťastná dĺžka relácie)

Ak napríklad na Facebooku striedame rôzne reklamné kreatívy, ale zobrazujeme ich rovnakým ľuďom, potom je celkom možné, že v priebehu pár minút strávených na Facebooku klikne  jeden a ten istý návštevník na viac reklám, ale každá z nich v skutočnosti vedie na rovnaké sídlo. Takže Facebook ukáže správny počet klikov, ale Google Analytics iba jednu návštevu. A taktiež podľa mňa nie je žiadnou raritou, ak jeden a ten istý návštevník klikne na jeden a ten istý odkaz viac ako jedenkrát v priebehu 30-tich minút. Vlastne by sa tak mohlo diať celkom často, nie? Toto je podľa mňa jeden z hlavných dôvodov nezrovnalostí, ale nie je jediný.

Do hry môžu vstupovať aj ďalšie faktory:

  • Po prekliku na sídlo ho návštevník opustí skôr, než sa stačí načítať Google Analytics kód
  • Návštevníkov, ktorí majú vypnuté cookies alebo JavaScript nevie Google Analytics odchytiť
  • Návštevníkov, ktorí sa preklikávajú z https stránok Google Analytics nedokáže odchytiť (a toto je aj dôvod, prečo v reportoch kľúčových slov miznú dáta z viac ako 13% organických vyhľadávaní)
  • PPC systémy ako Facebook a Etarget (ale aj Adwords) používajú rôzne redirecty a pokiaľ nemáte reklamné odkazy otagované UTM parametrami, potom presmerovávanie môže spôsobiť nesprávne pridelenie zdroja návštevy v Google Analytics. V prípade Adwordsu ale odkazy nie je potrebné tagovať, stačí povoliť auto tagging.

 Mnoho nezrovnalostí vzniká nielen pri porovnávaní klikov a návštev, ale aj pri porovnávaní počtu konverzií, ktoré ukazuje Google Adwords s konverziami zaznamenanými v Google Analytics. Viac sa dočítate v článku Prečo mi AdWords a Analytics ukazujú iné výsledky v počte konverzií kampaní?

Opačný prípad – prečo je počet návštev v Google Analytics VÄČŠÍ než počet preklikov, ktoré ukazujú PPC systémy?

Dôvodom najčastejšie je, že návštevy cez Google Adwords kampane a návštevy cez odkazy používajúce UTM tagovanie (konkrétne utm_campaign) spracováva Google Analytics inak, než návštevy cez neotagované odkazy.

Údaje o zdroji návštevy sa ukladajú do cookies, ktoré majú 6-mesačnú platnosť. Pri každej novej návšteve sa v cookies posledný zdroj návštevy prepíše aktuálnym zdrojom (ale len ak medzi prvou a druhou návštevou ubehne viac ako 30 minút - to už vieme). Situácia sa mení akonáhle ide o odkaz, ktorý je označený ako kampaň (čo sú automaticky všetky odkazy z Google Adwords a odkazy, ktorým pridelíme tag utm_campaign).

Akonáhle príde návštevník prvý raz cez odkaz označený ako kampaň a druhý raz cez direct traffic, tak sa návšteva z direct trafficu priradí predchádzajúcemu zdroju označenému ako kampaň (a ktorý je uložený v cookies).

Ukážeme si to na krátkom príklade:

Návštevník príde v pondelok na sídlo cez odkaz na Facebooku, ktorý má priradený parameter utm_campaign. V utorok (dávno po vypršaní 30-minútovej relácie) sa vráti priamym zadaním URL adresy. V prehľade zdrojov návštevnosti uvidíme dve návštevy cez Facebook (a nie jednu cez Facebook a jednu cez direct traffic).

Na prvý pohľad sa to môže javiť ako hovadina. Po chvíľke zamyslenia ale zistíme, že takto je to dobre. Pretože ak by návštevník pri druhej návšteve v utorok spravil konverziu, tak chceme, aby sa priradila k Facebooku. A dôvod? No ak by v pondelok cez otagovaný odkaz na Facebooku sídlo nenašiel, v utorok by ku konverzii nikdy neprišlo. A preto odporúčam UTM tagovanie jednoznačne používať - vždy keď to má zmysel (pri Etarget a Facebook kampaniach, platených banneroch a pod.). Na druhú stranu pri používaní UTM tagu utm_campaign strácame informácie o niektorých návštevách cez direct traffic.

Conclusion

Keď to zosumarizujeme, tak je jasné, že počet preklikov z rôznych zdrojov nebude nikdy sedieť s počtom návštev v Google Analytics. Dôvodov je viac, ale ja za najvýraznejších považujem „vypečený“ spôsob, akým Google Analytics vyhodnocuje návštevy. Je to ale subjektívny názor autora vychádzajúci z pozorovaní a z diskusií s ďalšími odborníkmi a Google supportom. Pokiaľ si myslíte, že hlavným dôvodom je niečo iné, podeľte sa o svoj názor v diskusií. Potešíme sa :)

A ešte drobná poznámka - aj napriek tomu, že tento článok možno vyznieva kriticky, nie je dôvod hľadať si iný štatistický nástroj. Skutočnosť je taká, že Google Analytics používam veľmi rád, analytikom totiž ponúka množstvo fantastických možností – od segmentácie návštevníkov, cez social engagement reporty až po možnosť tvoriť si vlastné reporty na kľúč. Len jednoducho treba poznať jeho muchy.


Zaregistrujte sa a získajte ešte viac!

Bezplatnou registráciou získate možnosť kedykoľvek sa vrátiť k predchádzajúcim analýzam a porovnať ich s novými výsledkami.

Naviac získate možnosť porovnávať kvalitu SEO optimalizácie vášho sídla s ktorýmkoľvek z vašich konkurentov.

Registrovať sa